Home

De Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland is een onafhankelijke commissie waaraan bewoners van woningen van de aangesloten woningcorporaties geschillen over het handelen van hun corporatie kunnen voorleggen. Onder “links” vindt u de aangesloten woningcorporaties.

Heeft u een klacht over handelen of nalaten van uw woningcorporatie dan moet u de corporatie eerst in de gelegenheid stellen om een besluit te nemen op uw geschil. Pas daarna kunt u de commissie inschakelen, door het formulier toe te zenden van deze site.

Ook huurders van Duwo buiten Zuid Holland kunnen een geschil over het handelen van hun corporatie voorleggen aan de geschillencommissie. Evenals kopers van woningen van Woonbron met een geschil over de aan- of verkoop van hun woning.

Voor geschillen over woonruimteverdeling en woningtoewijzing kunt u niet terecht bij deze commissie als er in uw regio een klachtencommissie Woonruimteverdeling is.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw woningcorporatie of uw gemeente.
* Duwo neemt deel met al haar vestigingen